Recruitment

Recruitment

Please see the categories below to learn more about open positions at the SixDO and how to apply

Vị trí tuyển dụng Loại hình Tỉnh/Thành phố Ngày hết hạn

Tuyển Thợ Cắt tại Hà Nội

Toàn thời gian Hà Nội 31.12.2023

Nhân Viên Bán Hàng Tại Ninh Bình

Toàn thời gian Ninh Bình 31.05.2021

Nhân Viên Bán Hàng tại Vĩnh Phúc

Toàn thời gian Vĩnh Phúc 31.05.2021

Nhân viên kho Online

Toàn thời gian Hà Nội 23.11.2020

ADMIN ĐƠN HÀNG VÀ ADMIN ĐỐI SOÁT ĐƠN HÀNG

Toàn thời gian Hà Nội 31.01.2021

Nhân viên kinh doanh Online (Sale Online)

Toàn thời gian Hà Nội 31.12.2020

Thợ cắt

Toàn thời gian Hà Nội 31.03.2021