Recruitment

Recruitment

Please see the categories below to learn more about open positions at the SixDO and how to apply

Vị trí tuyển dụng Loại hình Tỉnh/Thành phố Ngày hết hạn

NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Toàn thời gian Hà Nội 30.06.2024

SIXDO TUYỂN DỤNG | GIÁM SÁT KHU VỰC TẠI HỒ CHÍ MINH

Toàn thời gian Hồ Chí Minh 30.06.2024

NHÂN VIÊN KIỂM KÊ TẠI HỒ CHÍ MINH

Toàn thời gian Hồ Chí Minh 31.07.2024

NHÂN VIÊN KIỂM KÊ (HÀ NỘI)

Toàn thời gian Hà Nội 31.07.2024

QUẢN LÝ CỬA HÀNG - NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (TOÀN HỆ THỐNG)

Toàn thời gian Hà Nội 31.12.2024

NHÂN VIÊN TIẾP ĐÓN KHÁCH HÀNG (TOÀN HỆ THỐNG)

Toàn thời gian Hà Nội 31.07.2024