Recruitment

Recruitment

Please see the categories below to learn more about open positions at the SixDO and how to apply

Vị trí tuyển dụng Loại hình Tỉnh/Thành phố Ngày hết hạn

Quản lý cửa hàng tại Quảng Bình

Toàn thời gian Quảng Bình 31.12.2023

Quản lý cửa hàng tại Đà Lạt (Lâm Đồng)

Toàn thời gian Lâm Đồng 31.12.2023

Quản lý cửa hàng tại Quy Nhơn (Bình Định)

Toàn thời gian Bình Định 31.12.2023

Nhân Viên Bán Hàng Tại Thái Nguyên

Toàn thời gian Thái Nguyên 31.12.2023

Nhân Viên Bán Hàng Tại Nguyễn Thị Thập và Lê Văn Sỹ (HCM)

Toàn thời gian Hồ Chí Minh 31.12.2023